Heb je thuis ivoor liggen dat je niet meer kan verkopen omdat je niet over een CITES-certificaat beschikt of omdat je er geen blijf mee weet?

 Breng vanaf 15 mei tot 12 augustus, in alle discretie, je ivoor in onze containers die te vinden zijn in:

De containers zijn ter beschikking gesteld door het bedrijf Benelux Textiel bvba.

Dit ivoor zal vervolgens vernietigd worden zodat het geen bijdrage meer kan leveren aan de illegale ivoorhandel.

De olifantenpopulatie wordt bedreigd door de illegale ivoorhandel. Koop dus geen ivoor als vakantiesouvenir. De kans is immers groot dat dit ivoor illegaal verkregen werd door middel van stroperij.

Enkel ivoor vergezeld van een CITES-certificaat is legaal!

De ivoorhandel wordt strikt gereguleerd door het CITES-verdrag en wordt slechts toegelaten onder zeer specifieke voorwaarden.

Maar wat doet men in België om de olifanten in Azië en Afrika te beschermen?

Het CITES-verdrag beschermt zowel dieren als planten die met uitsterven bedreigd zijn.In ons land wordt het verdrag uitgevoerd door de Cel CITES van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.