De Langetermijnvisie Noordzee 2050 van Staatssecretaris Philippe De Backer werkt, op basis van de wetenschappelijke kennis en expertise in België, de belangrijkste principes uit om te komen tot de grondregels van good governance voor het Belgische deel van de Noordzee, van vandaag tot 2050.

Voor de ontwikkeling van activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee worden drie kernprincipes of grondregels naar voor geschoven waaraan alle toekomstige activiteiten – idealiter – moeten worden getoetst:  

  • Natuurlijkheid is een basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het Belgische deel van de Noordzee binnen al haar dimensies.
  • Het Belgische deel van de Noordzee blijft ook in 2050 belangrijke gebruiksfuncties aanbieden om maatschappelijk welzijn te ondersteunen.
  • Tegen 2050 is het principe van meervoudig ruimtegebruik de norm voor alle ruimtegebruik binnen het Belgische deel van de Noordzee.

Meer info op http://www.thinktanknorthsea.be/vision