Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 25 juli 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 9 218 625
Moderna 1 352 400
AstraZeneca 3 005 500
Janssen 590 800
Totaal 14 167 325

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 25 juli 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel   Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 5 519 280 2 827 305 755 625 62 595 9 164 805
Moderna 780 500 362 700 134 500 7 500 1 285 200
AstraZeneca 1 634 900 748 300 192 100 13 000 2 588 300
Janssen 337 925 133 000 79 400 575 550 900
Totaal 8 272 605 4 071 305 1 161 625 83 670 13 589 205

Een strategische reserve (11 980 dosissen), een federale stock (183 300 dosissen), 6 000 dosissen voor het leger, 32 760 dosissen voor justitie, 4 040 dosissen voor een klinische proef, 5 000 dosissen voor de Belgische en Europese expats, 318 000 dosissen voor donaties, 3 000 dosissen voor internationale zeevaarders en 14 040 dosissen voor de Europese ambtenaren verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert. Op 12 februari 2021 werd de voorzitter van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie, professor Dirk Ramaekers, aangesteld als Belgische vertegenwoordiger in de Europese stuurgroep. Met ingang van die datum is de coördinatie van de activiteiten in verband met aanbestedingscontracten overgedragen aan het Commissariaat Corona. 

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 24.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van CureVac.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.

Producent Aantal dosissen besteld
op 16.03.2021
Aantal dosissen vooropgesteld
AstraZeneca 7,5 miljoen 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen 1
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
10 miljoen als bijkomende optie

2
CureVac 2,9 miljoen 2
Moderna 2 miljoen initieel contract
3,82 miljoen als bijkomende optie
2

Aantal naalden en spuiten in voorraad
Hieronder vindt u een overzicht van de naalden en spuiten in voorraad op 18 juli.

- Voorbereiden van de injectie
 

  AANTAL
NAALDEN 8 008 632
SPUITEN 9 588 117


- Toedienen van de injectie

  AANTAL
NAALDEN 1 909 700
SPUITEN 3 690 904
GEKROMDE SPUITEN 9 710 543