Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 22 april 2022

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 16 223 415
Pfizer/BioNTech Pediatric 1 344 000
Pfizer/BioNTech RTU 856 240
Moderna 4 995 000
Moderna Pediatric 211 200
AstraZeneca 2 837 200
Janssen 629 200
Novavax 423 000
Totaal 27 521 255

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 22 april 2022
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel   Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 9 234 030 5 256 225 1 181 505 91 845 15 763 605
Pfizer/BioNTech Pediatric 684 000 414 000 133 000 6 000 1 237 000
Pfizer/BioNTech RTU 181 440 267 840 95 040 5 760 550 080
Moderna 2 462 170 618 190 224 040 25 100 3 329 500
AstraZeneca 1 498 780 714 300 192 220 11 900 2 417 200
Janssen 254 940 58 270 113 015 325 426 550
Novavax 244 600 132 500 43 000 2 900 423 000
Totaal 14 559 960 7 461 325 1 981 820 143 830 24 146 935

Een strategische reserve (5 700 dosissen), een federale stock (2 881 320 dosissen), 7 000 dosissen voor het leger, 29 250 dosissen voor justitie, 5 310 dosissen voor een klinische proef, 4 000 dosissen voor de Belgische en Europese expats, 12 523 050 dosissen voor donaties, 14 400 dosissen voor internationale zeevaarders en 14 040 dosissen voor de Europese ambtenaren verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert. Op 12 februari 2021 werd de voorzitter van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie, professor Dirk Ramaekers, aangesteld als Belgische vertegenwoordiger in de Europese stuurgroep. Met ingang van die datum is de coördinatie van de activiteiten in verband met aanbestedingscontracten overgedragen aan het Commissariaat Corona. 

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.
Op 15.10.2021 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Novavax.

Producent Aantal dosissen besteld
op 16.03.2021
Aantal dosissen besteld voor 2022 Aantal dosissen vooropgesteld
AstraZeneca 7,5 miljoen / 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen / 1
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
10 miljoen als bijkomende optie

23,37 miljoen (2022 & 2023) 2
Moderna 2 miljoen initieel contract
3,82 miljoen als bijkomende optie
  2
Sanofi/GSK / 300 000 dosissen  
Novavax / 510 000 dosissen