Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 17 oktober 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 13 934 895
Moderna 1 486 800
AstraZeneca 2 837 200
Janssen 629 200
Totaal 18 888 095

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 17 oktober 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel   Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 7 624 110 4 033 155 941 655 70 785 12 639 705
Moderna 854 570 319 290 140 640 7 600 1 322 100
AstraZeneca 1 498 780 714 300 192 020 11 900 2 417 000
Janssen 254 940 59 270 103 015 325 417 550
Totaal 10 232 400 5 096 015 1 377 330 90 610 16 796 355

Een strategische reserve (9 310 dosissen), een federale stock (1 102 730 dosissen), 6 000 dosissen voor het leger, 23 400 dosissen voor justitie, 5 210 dosissen voor een klinische proef, 3 300 dosissen voor de Belgische en Europese expats, 2 403 120 dosissen voor donaties, 11 900 dosissen voor internationale zeevaarders en 14 040 dosissen voor de Europese ambtenaren verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert. Op 12 februari 2021 werd de voorzitter van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie, professor Dirk Ramaekers, aangesteld als Belgische vertegenwoordiger in de Europese stuurgroep. Met ingang van die datum is de coördinatie van de activiteiten in verband met aanbestedingscontracten overgedragen aan het Commissariaat Corona. 

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 24.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van CureVac.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.

Producent Aantal dosissen besteld
op 16.03.2021
Aantal dosissen vooropgesteld
AstraZeneca 7,5 miljoen 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen 1
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
10 miljoen als bijkomende optie

2
CureVac 2,9 miljoen 2
Moderna 2 miljoen initieel contract
3,82 miljoen als bijkomende optie
2

Aantal naalden en spuiten in voorraad
Hieronder vindt u een overzicht van de naalden en spuiten in voorraad op 1 september.

- Voorbereiden van de injectie
 

  AANTAL
NAALDEN 7 332 212
SPUITEN 8 879 965


- Toedienen van de injectie

  AANTAL
NAALDEN 1 879 632
SPUITEN 3 602 996
GEKROMDE SPUITEN 11 643 135