Adviezen

Hier vindt u een overzicht van de adviezen die het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek tot op heden heeft uitgebracht, gerangschikt in dalende volgorde (te beginnen met het recentste advies):

Overzicht


briefadviezen

Hierna vindt u een overzicht van de briefadviezen die het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek tot op heden heeft uitgebracht, gerangschikt in dalende volgorde (te beginnen met het recentste briefadvies):

Overzicht


Activiteitenverslagen

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceert jaarlijks een verslag waarin de belangrijkste activiteiten beschreven zijn:

Overzicht


De activiteitenverslagen van de Commissies voor Medische Ethiek t.e.m. 2020 vindt u hier.


 Andere publicaties

Overzicht
 

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat