Hierna vindt u een overzicht van de adviezen die het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek tot op heden heeft uitgebracht.  Het gaat om drie categorieën die telkens in dalende volgorde zijn gerangschikt (te beginnen met het recentste advies) :

  1. Adviezen
  2. Briefadviezen
  3. Adviezen uitgebracht in het kader van wet van 7 mei 2004 inzake de experimenten op de menselijke persoon

----------------------------------------------------

1.    Advies

2.   Briefadviezen

3.   Adviezen uitgebracht in het kader van de wet van 7 mei 2004 inzake de experimenten op de menselijke persoon

 

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat