De lijst van goedgekeurde hulpmiddelen is na 1 juni 2022 niet meer beschikbaar. 

In het kader van de COVID-19-pandemie moesten de fabrikanten van luchtzuiveringsproducten bepaalde regels volgen om producten op de markt te brengen die bestemd zijn voor de bestrijding van SARS-CoV-2. Deze regels werden gespecificeerd bij ministerieel besluit van 12 mei 2021, gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 november 2021 en waren van kracht tot 29 mei 2022.
Dit ministerieel besluit kon maar één maal verlengd worden.

Tegen eind 2022 zal een nieuw koninklijk besluit worden ingevoerd om het op de markt brengen van deze apparaten te reguleren.
Naar de verdere toekomst toe is het de bedoeling om via nieuwe wetgeving niet alleen in het kader van de COVID-19-pandemie, maar met het oog op een duurzame verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen.

Details over deze nieuwe wetgevingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor fabrikanten zullen na publicatie via deze website worden meegedeeld.