Welke biociden behoren tot het gesloten circuit?

Lijst van toegelaten biociden (pdf)
In de lijst van toegelaten biociden (pdf) zie je welke biociden tot het gesloten circuit behoren.

De lijst bevat de volgende informatie: de naam van het product; de firmanaam; het toelatingsnummer; het circuit (vrij/gesloten); het type (1 t.e.m. 22); de vorm (vloeistof, poeder …); de vervaldatum van de toelating; stockliquidatie; GHS-Gevaar; H-code; EUH-code; een link naar de bijbehorende toelatingsakte.

Lijst van toegelaten biociden (interactief)
Er bestaat ook een interactieve lijst van toegelaten biociden.  Met het programma Tableau Reader kan je in de lijst de toegelaten biociden opzoeken aan de hand van: de naam van het product; de firmanaam; het toelatingsnummer; het circuit (vrij/gesloten); het type (1 t.e.m. 22) ; de vorm (vloeistof, poeder …); de functie (bactericide, virucide …); de gebruiker (groot publiek/professioneel); het CAS-nummer van de actieve stof; de concentratie.

Om de tabelgegevens van Tableau te exporteren naar een Excel-rekenblad: klik met de linkermuisknop op de tabel (de tabel kleurt grijs), klik vervolgens op het tabblad ‘rekenblad’, dan op ‘exporteren’ en daarna op ‘tableau à double entrée vers Excel’.


Heb je een vraag?

Check de lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Of neem contact op met de helpdesk.