• EFSA website:

 http://www.efsa.europa.eu/fr

  • Founding regulation

Verordening (EG) Nr.178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

De volledige tekst van de Verordening is beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:NL:HTML

  • EFSA JOURNAL

Het « EFSA JOURNAL » is een wetenschappelijk tijdschrift dat on-line beschikbaar is op de site van de EFSA. Het bevat alle wetenschappelijke documenten van de EFSA (opinies, gidsen, verklaringen, conclusies, wetenschappelijke rapporten…).

http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Men kan zich ook abonneren op een maandelijkse newsletter: http://www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters.htm

  • Institutionele publicaties

Alle institutionele publicaties worden op de site van de EFSA geplaatst. Het betreft strategieën, plannen, werkprogramma’s en documenten in verband met financiën, onafhankelijkheid, transparantie, communicatie, wetenschappelijke activiteiten….

http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Zie ook: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/keydocs.htm

  • Newsletter: EFSA HIGHLIGHTS

EFSA highlights is een korte wekelijkse update die ingaat op de nieuwigheden op de site van de EFSA. De newsletter wordt wekelijks verstuurd naar de abonnees.

http://www.efsa.europa.eu/en/newsletters/highlights.htm

  • E-MAIL ALERTS

Het gaat om updates die per e-mail worden verstuurd met de recentste informatie over de werkzaamheden van de EFSA, op basis van de selectie die u heeft gemaakt.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/alerts.htm