LOINC in België

De exponentiële groei van het aantal LOINC-codes (> 80.000) heeft ervoor gezorgd dat het systeem minder bruikbaar is. Er bestaan veel schijnbaar gelijkaardige codes (bv. 682 glucosecodes), die cumulatieve overzichten en het gebruik van op regels gebaseerde systemen extreem moeilijk maken. Om tegemoet te komen aan nationale noden hebben heel wat Europese landen ervoor gekozen om LOINC te beperken tot een werkbaardere, kleinere nationale subset die is aangepast aan de lokale gebruiken. In België leidde dit tot de ontwikkeling van een Belgische subset van laboratoriumcodes en de toepassing ReTaM .

Een aantal elementen van gedetailleerde laborapporten, zoals namen van ziektekiemen voor microbiologie en lichaamsdelen, werden niet goed gedefinieerd in LOINC en zijn beter vertegenwoordigd in de Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms® (SNOMED CT®).

Voor een aantal concepten die specifieker zijn voor Europa, bestaan er geen LOINC-codes. Indien een concept gedefinieerd werd in de nationale authentiek bron van labocodes maar er momenteel geen overeenkomstige LOINC-code is, moet de Albertcode gebruikt worden. Dit is een eenvoudig en uniek volgnummer dat ook aanwezig is in de nationale set.

Minder frequent gebruikte concepten zijn (nog) niet gedefinieerd in de nationale authentieke bron. Wanneer deze concepten worden doorgestuurd, moet er gebruik gemaakt worden van de vaak labospecifieke codes die momenteel gebruikt worden.

Hoewel een LOINC-code de hoeveelheden definieert (bijvoorbeeld de massaconcentratie), definieert hij niet de reële eenheid (bijvoorbeeld mg/dl of mg/l). The Unified Code for Units of Measure (UCUM) is een internationaal codeersysteem dat alle eenheden bevat en als een ‘partner’ van LOINC fungeert. De eenheid op basis van UCUM wordt in de LOINC-code van de Belgische subset geïntegreerd indien er een consensus is voor het gebruik van een specifieke eenheid. Indien er geen consensus bestaat over de eenheid wordt er een generieke code toegewezen.

Contactgegevens

Heeft u vragen of feedback voor ons ?

Aarzel niet om ons te contacteren op onderstaand e-mailadres. 

 terminologie@health.fgov.be