Overheidsinstellingen kunnen alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien wetgeving, die deze gegevensverwerking toestaat, is vastgesteld en in het Parlement is behandeld.  Vaak is het ook nodig de in de wetten neergelegde beginselen ten uitvoer te leggen door middel van secundaire wetgeving waarin de doelstellingen, de verwerkingshandelingen, de veiligheidsmaatregelen, de belanghebbenden, enz. meer in detail worden beschreven. Het gaat om koninklijke uitvoeringsbesluiten of machtigingen die zijn verleend door instanties voor de controle op het gebruik en de uitwisseling van gegevens.

Er zijn momenteel vier teksten van toepassing op Medex, die hieronder worden opgesomd.

Contactgegevens

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO.medex@health.fgov.be