Medex is op zoek naar

 • meerdere controleartsen

voor controles op de arbeidsongeschiktheid (door ziekte of ongeval) bij ambtenaren thuis of in het eigen kabinet voor de Dienst Ziekteverzuim.

Wat bieden we aan?

 • U wordt per prestatie aan RIZIV-tarief betaald;
 • Controle-opdrachten worden aangeboden via een online systeem en u voert de controles thuis bij de ambtenaar of in uw kabinet uit;
 • U kan deze job eventueel combineren met uw eigen praktijk of met controleopdrachten voor andere organisaties;
 • U kan het tijdstip van de controles vrij bepalen tussen 8u en 20u.

Onze vereisten

 • U werkt op zelfstandige basis;
 • U bent ingeschreven bij de Orde van Geneesheren;
 • U heeft minstens 5 jaar ervaring als arts;
 • U bent goed uitgerust op informaticavlak en beschikt over een eigen kabinet;
 • U voert op een deskundige manier medische controles uit, in alle objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie.

De selectieprocedure

 • Gedetailleerde analyse van de kandidaturen (wordt er voldaan aan de vereiste voorwaarden?)
 • Uitnodiging voor een selectiegesprek

Interesse?

Stuur uw motivatie en een overzicht van uw professionele ervaring door naar: medex_secretariaat@medex.belgium.be.
Deel ook de postcodes van de gemeenten waar u controleopdrachten wil uitvoeren en de weekdagen waarop u voor deze opdracht beschikbaar bent mee.


Meer info over Medex ?