Verwittig je werkgever tijdig als je ziek bent of een (arbeids)ongeval hebt en niet kan gaan werken. De procedure om te verwittigen is verschillend van werkgever tot werkgever en is bepaald in het arbeidsreglement van je werkgever: sommigen moeten bellen naar een contact center, andere naar hun chef. Informeer bij je personeelsdienst.

Werk je voor de federale overheid? Wij zijn de medische partner van je werkgever en daardoor sta je onder ons medisch toezicht.

Als je contractueel bent en afwezig bent, breng dan ook je mutualiteit daarvan op de hoogte. 
Voor contractuele personeelsleden wordt er immers gewerkt met een gewaarborgd loon dat gedurende een bepaalde periode verschuldigd is door je werkgever. Na deze periode sta je ten laste van de mutualiteit.

Document

Formulier

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)