Verwittig je werkgever tijdig als je ziek bent of een (arbeids)ongeval hebt en niet kan gaan werken. De procedure om te verwittigen is verschillend van werkgever tot werkgever en is bepaald in het arbeidsreglement van je werkgever: sommigen moeten bellen naar een contact center, andere naar hun chef. Informeer bij je personeelsdienst.

Werk je voor de federale overheid? Wij zijn de medische partner van je werkgever en daardoor sta je onder ons medisch toezicht.

Als je contractueel bent en afwezig bent, breng dan ook je mutualiteit daarvan op de hoogte. 
Voor contractuele personeelsleden wordt er immers gewerkt met een gewaarborgd loon dat gedurende een bepaalde periode verschuldigd is door je werkgever. Na deze periode sta je ten laste van de mutualiteit.

Document

Formulier

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be