Als je niet akkoord gaat met de beslissing van onze controlearts, kan je in beroep gaan. Je (of je behandelend arts) moet dan binnen de twee werkdagen in overleg met onze controlearts een arts-scheidsrechter aanduiden en contacteren zodat er een onderzoek gepland kan worden.

Eventueel kan je een arts-scheidsrechter kiezen uit een lijst die is bepaald bij de wet van 13 juni 1999. (https://ordomedic.be/nl/vind-een-dokter onder het tabblad "zoek een arts” en kies “Arts-scheidsrechter voor de controlegeneeskunde” in het snelmenu).

Nadat de arts-scheidsrechter werd aangeduid, heeft hij drie werkdagen de tijd om zijn onderzoek uit te voeren. Een beroepsprocedure kan dus maximaal maar 5 werkdagen in beslag nemen.

De arts-scheidsrechter brengt jou, je behandelend arts, onze controlearts en onze dienst Ziekteverzuim te Brussel onmiddellijk op de hoogte van zijn beslissing.

Wij brengen je werkgever op de hoogte van het resultaat van het beroep.

De kosten van deze beroepsprocedure vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Het honorarium van de arts-scheidsrechter bedraagt 75€; de administratieve kosten verbonden aan de beslissing van de arts-scheidsrechter bedragen 38€ [art. 1 van het KB van 20/9/2002].

Als je, als federaal personeelslid, afwezig bent wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte en onze controlearts laat je het werk hervatten, dan zullen wij je zo snel mogelijk uitnodigen voor een medisch onderzoek om het arbeidsongeval of de beroepsziekte te behandelen. Eventueel mag je ons zelf contacteren om een afspraak te maken.

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.