Een controlearts aan je deur...

Als je afwezig bent wegens ziekte, een (arbeids)ongeval of een beroepsziekte, is het mogelijk dat je gecontroleerd wordt door een controlearts. Controleopdrachten worden gegenereerd van zodra we je afwezigheidsmelding ontvangen via je werkgever, niet op basis van het medisch attest dat je indient. Een controle kan op vraag van je werkgever, maar kan ook op basis van specifieke criteria die in ons systeem zijn voorzien.

Als je het onderzoek weigert of belemmert dan kan je werkgever je in non-activiteit plaatsen (voor het geval je statutair bent) of wordt je loon niet gewaarborgd (voor het geval je contractueel bent).

Als je contractueel bent en ten laste staat van de mutualiteit en je werkgever heeft dit ook zo meegedeeld, dan zullen wij je niet controleren. Die taak is dan voor de mutualiteit.

De controle gebeurt op het adres dat je hebt opgegeven bij je ziektemelding aan je werkgever. Als de controlearts voor een gesloten deur staat, steekt hij een oproepingskaart in je brievenbus. Je moet dan zelf naar de controlearts gaan, behalve als het medisch attest aangeeft dat je je niet kan verplaatsen. Als je niet naar het kabinet van de controlearts kan gaan (om welke reden ook), contacteer je hem en geef je aan waarom.

Tijdens de controle gaat onze controlearts na of je arbeidsongeschikt bent of niet en hij noteert zijn beslissing op een document. Dat document moet je tekenen voor ontvangst. Ondertekenen betekent niet dat je akkoord gaat met de vaststellingen. Als je niet akkoord gaat, vermeldt de controlearts dat op het document. Je kan binnen de twee werkdagen in beroep gaan tegen de beslissing.

Als je afwezig bent wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte en onze controlearts laat je het werk hervatten, dan zullen wij je zo snel mogelijk uitnodigen voor een medisch onderzoek om het arbeidsongeval of de beroepsziekte te behandelen. Eventueel mag je ons zelf contacteren om een afspraak te maken. In afwachting van dit medisch onderzoek word je verondersteld het werk te hervatten.


Heb je een klacht over een controlearts of een arts-scheidsrechter betreffende de organisatie van de controle, de bevoegdheid, een gebrek aan onafhankelijkheid of een beroepsfout? We verwijzen je graag door naar de provinciale raad van de Orde der artsen (overeenkomstig het KB van 1/06/2021, artikel 9).
 

Wil je meer informatie over de controles bij de federale overheid? Lees dan zeker onze brochure Een controlearts aan je deur …

 


Je wil verblijven in het buitenland tijdens je ziekteverlof

Dit geldt alleen voor statutaire ambtenaren.

Als je tijdens je ziekteverlof in het buitenland wil verblijven, moet je hiervoor voorafgaandelijk toestemming krijgen van onze arts.

Om deze toelating te krijgen, moet je je aanbieden in ons medisch centrum van je regio en dit in principe minstens 10 dagen voor je vertrek.

Hoe?

  • Neem telefonisch afspraak via het Service Center Gezondheid (+32 (0)2 524.97.97)
  • Leg een medisch attest voor van je behandelend arts
    • waaruit blijkt dat het verblijf in het buitenland de genezing en/of de behandeling niet in gevaar brengt
    • waarin de begin- en einddatum van de aangevraagde verblijfperiode in het buitenland worden vermeld.

 


Verplaatsingskosten in het kader van een controle

Je verplaatsingskosten zijn voor rekening van je werkgever. Dit wordt geregeld door de omzendbrief nr. 570.

TOP

 

E-services

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.