Afwezigheid van één dag

Voor een afwezigheid van één dag moet je alleen ons medisch attest indienen (of je arts vragen een elektronisch medisch attest eMediAtt te sturen) als je tijdens het lopende kalenderjaar al twee keer één dag afwezig was zonder attest.

Je hoeft dus geen medisch attest in te dienen als het gaat over je eerste of tweede afwezigheid van één dag tijdens het lopende kalenderjaar.


Afwezigheid van meer dan één dag

Voor een afwezigheid van meer dan één dag moet je altijd ons medisch attest indienen of je arts vragen een eMediAtt, het elektronisch medisch attest te sturen.

Laat het attest invullen door je arts.

Als je het nalaat een medisch attest in te dienen, dan bevind je je in non-activiteit (voor het geval je statutair bent) of wordt je loon niet gewaarborgd (voor het geval je contractueel bent).

Je kan het werk hernemen zodra je gezondheidstoestand het je toelaat, zelfs wanneer het attest van je behandelend arts een langere periode van werkonbekwaamheid voorschrijft.

Als je je bij het verstrijken van de voorgeschreven termijn onvoldoende hersteld voelt om je dienst te hervatten, moet je een nieuw medisch attest sturen.

 


 Profylactisch verlof

Profylactisch verlof is preventief verlof ter voorkoming van ziekte. Je opteert voor dergelijk verlof in geval van besmettingsgevaar.

Wanneer je onder hetzelfde dak woont met iemand die volgens je behandelend arts is aangetast door een ziekte met een hoge graad van besmettelijkheid (zoals difterie, tyfus en paratyfus, epidemische hersenontsteking, hersenvliesontsteking, roodvonk, pokken en polio), moet je  arts contact opnemen met ons diensthoofd Medische kwaliteit of diens afgevaardigde. In gemeenschappelijk overleg bepalen beide artsen de meest geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals chemoprofylaxie en/of het voorschrijven van een periode van arbeidsongeschiktheid.

Je brengt je werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

TOP

Formulier

Document

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)