AFWEZIGHEID MELDEN BIJ JE WERKGEVER

Een afwezigheid op het werk wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte meld je bij je werkgever. Dit geldt zowel voor afwezigheden van 1 dag (al dan niet met attest) en voor afwezigheden van meerdere dagen.
De melding van die afwezigheid doe je volgens de regels die je werkgever daarvoor heeft voorzien.

Je kan je afwezigheid dus niet rechtstreeks bij Medex melden. Jouw werkgever zorgt er voor dat die afwezigheidsmeldingen tijdig in ons systeem geregistreerd worden.Afwezigheid van één dag

Pas vanaf de vierde afwezigheid van één dag tijdens het lopend kalenderjaar, moet je een medisch attest van Medex indienen (of je arts vragen een elektronisch medisch attest eMediAtt te sturen). 

Je hoeft dus geen medisch attest in te dienen als het gaat over je eerste, tweede of derde afwezigheid van één dag tijdens het lopende kalenderjaar.Afwezigheid van meer dan één dag

Voor een afwezigheid van meer dan één dag moet je altijd ons medisch attest indienen of je arts vragen een eMediAtt, het elektronisch medisch attest te sturen.

Laat het attest invullen door je arts.

Als je het nalaat een medisch attest in te dienen, dan bevind je je in non-activiteit (voor het geval je statutair bent) of wordt je loon niet gewaarborgd (voor het geval je contractueel bent).

Je kan het werk hernemen zodra je gezondheidstoestand het je toelaat, zelfs wanneer het attest van je behandelend arts een langere periode van werkonbekwaamheid voorschrijft.

Als je je bij het verstrijken van de voorgeschreven termijn onvoldoende hersteld voelt om je dienst te hervatten, moet je een nieuw medisch attest sturen.

 


 Profylactisch verlof

Profylactisch verlof is preventief verlof ter voorkoming van ziekte. Je opteert voor dergelijk verlof in geval van besmettingsgevaar.

Wanneer je onder hetzelfde dak woont met iemand die volgens je behandelend arts is aangetast door een ziekte met een hoge graad van besmettelijkheid (zoals difterie, tyfus en paratyfus, epidemische hersenontsteking, hersenvliesontsteking, roodvonk, pokken en polio), moet je  arts contact opnemen met ons diensthoofd Medische kwaliteit of diens afgevaardigde. In gemeenschappelijk overleg bepalen beide artsen de meest geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals chemoprofylaxie en/of het voorschrijven van een periode van arbeidsongeschiktheid.

Je brengt je werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

TOP

Formulier

Document

E-services

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.