Als je afwezig bent wegens ziekte, een (arbeids)ongeval of een beroepsziekte, is het mogelijk dat je op controle moet bij onze controlearts. Die controle gebeurt alleen op vraag van je werkgever. Als je werkgever een controle heeft aangevraagd, zullen wij je contacteren en uitnodigen in ons medisch centrum van je regio.

Als je contractueel bent en ten laste staat van de mutualiteit, dan zullen wij je niet controleren. Die taak is dan voor de mutualiteit.

Tijdens de controle gaat onze controlearts na of je arbeidsongeschikt bent of niet en hij noteert zijn beslissing op een document. Dat document moet je tekenen voor ontvangst. Ondertekenen betekent niet dat je akkoord gaat met de vaststellingen. Als je niet akkoord gaat, vermeldt de controlearts dat op het document. Je kan binnen de twee werkdagen in beroep gaan tegen de beslissing van onze controlearts.

Als je afwezig bent wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte en je moet op controle bij onze controlearts, dan zal deze arts tijdens deze controle het volledig dossier van je arbeidsongeval of je beroepsziekte behandelen.


Stelsel van spontane controle

Je werkgever kan ons vragen om je onder het stelsel van spontane controle te zetten. Dat betekent dat je van zodra je afwezig bent wegens ziekte, … contact moet opnemen met ons medisch centrum van je regio.

Je werkgever moet zijn aanvraag eerst bij ons staven met argumenten. Als onze arts beslist dat de redenen gegrond zijn, zal hij je onder dit stelstel plaatsen. Je wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.

 

Wat moet je doen als je afwezig bent door ziekte, … en je staat onder spontane controle?

 

Vanaf wanneer sta ik niet meer onder het stelsel van spontane controle?

Wij beslissen over het moment waarop de spontane controle wordt opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld wanneer we vaststellen dat het aantal afwezigheden van één dag vermindert.

Jij of je werkgever kunnen hiertoe ook een verzoek richten tot ons diensthoofd Medische kwaliteit te Brussel.

 


Je wil verblijven in het buitenland tijdens je ziekteverlof

Dit geldt alleen voor statutaire ambtenaren.

Wanneer je tijdens je ziekteverlof in het buitenland wil verblijven, moet je  hiervoor voorafgaandelijk toestemming krijgen van onze arts.

Om deze toelating te krijgen, moet je je aanbieden in ons medisch centrum van je regio en dit in principe minstens een week voor je vertrek.

Hoe?

  • Neem telefonisch afspraak via het Service Center Gezondheid;
  • Leg een attest voor van je behandelend arts waarin deze het verblijf in het buitenland medisch motiveert.

TOP

Formulier

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)