Sommige werkgevers voorzien dat je met verminderde prestaties geleidelijk de draad weer kan oppikken als je na een periode van lange afwezigheid door ziekte niet onmiddellijk het werk volledig kan hervatten.

Contacteer je personeelsdienst om:

 • na te gaan of dergelijke prestaties voorzien zijn binnen jouw organisatie;
 • te vragen hoelang je afwezig moet zijn geweest vooraleer je van dergelijke prestaties kan genieten;
 • te weten op welke manier je werkgever toelaat verminderde prestaties op te nemen (aan 50%, 60%, 80%, dagelijks of niet, …).

Alleen als je statutair bent, kan je genieten van dergelijke prestaties. Contractuele personeelsleden vallen immers na één maand ziekteverlof ten laste van de mutualiteit.


Voorwaarden

 • Je bent statutair;
 • Je was voor een lange periode met ziekteverlof (zie het arbeidsreglement binnen je organisatie);
 • De verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op je afwezigheid wegens ziekte,
 • Je bekijkt met je werkgever hoe je concreet deze werkprestaties kan invullen en wat de mogelijke administratieve gevolgen zijn;
 • Je werkt samen met je arts een voorstel uit;
 • Het voorstel van je behandelend arts moet altijd aan ons worden voorgelegd. Pas nadat één van onze artsen de verminderde prestaties heeft goedgekeurd, mag je met dit arbeidsregime starten;
 • Je moet ten laatste 5 werkdagen voor het starten van je verminderde prestaties op medisch onderzoek komen in ons medisch centrum van je regio dit om het mogelijk te maken om eventueel in beroep te gaan tegen onze beslissing.

 


Duur en verlenging

Neem contact op met je personeelsdienst om te weten hoelang je verminderde prestaties kan opnemen.

Een verlenging is alleen mogelijk op basis van een nieuwe aanvraag.

 


Aanvraag

U moet:

 • een aanvraagformulier voor verminderde prestaties voor niet-federale ambtenaren laten invullen door je behandelend arts. In dit plan wordt het percentage van de te verrichten prestaties en de vermoedelijke datum van de volledige werkhervatting gepreciseerd;
 • tijdig een afspraak maken voor een medisch onderzoek: je kan best een tweetal weken voor de datum van de aanvang van de verminderde prestaties contact opnemen met het Service Center Gezondheid;
 • het ingevulde aanvraagformulier meenemen naar het medisch onderzoek.

 


Beslissing

Onze arts beslist of de verminderde prestaties al dan niet kunnen worden toegekend; hij kan eventueel het voorstel van de behandelende arts aanpassen.

Onze arts oordeelt alleen of je al dan niet medisch gezien in aanmerking komt voor een systeem van verminderde prestaties en over de duur van deze prestaties. Voor de concrete invulling van de werkprestaties en mogelijke administratieve gevolgen van deze prestaties moet je dus contact opnemen met je personeelsdienst.

Wij geven de beslissing na het medisch onderzoek mee behalve als onze arts bijkomende inlichtingen nodig heeft.

Van zodra je laat weten dat je akkoord gaat met de beslissing van onze arts, brengen wij je werkgever op de hoogte van onze beslissing.

 


Niet akkoord?

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van onze arts, kan je in beroep gaan.

TOP

Formulier

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)