Afwezigheid van één dag

Voor een afwezigheid van één dag kan je best navragen bij je werkgever wat je moet doen. Dit hangt immers af van je arbeidsreglement.

 


 Afwezigheid van meer dan één dag

Voor een afwezigheid van meer dan één dag moet je ons medisch attest indienen (of je arts vragen een Mult-eMediatt, het elektronisch medisch attest, te sturen).

Laat het attest invullen door je arts.

Je kan het werk hernemen zodra je gezondheidstoestand het je toelaat, zelfs wanneer het attest van je behandelend arts een langere periode van werkonbekwaamheid voorschrijft.

Als je je bij het verstrijken van de voorgeschreven termijn onvoldoende hersteld voelt om je dienst te hervatten, moet je een nieuw medisch attest sturen.

 


Profylactisch verlof

Profylactisch verlof is preventief verlof ter voorkoming van ziekte. Je opteert voor dergelijk verlof in geval van besmettingsgevaar.

Wanneer je onder hetzelfde dak woont met iemand die volgens je behandelend arts is aangetast door een ziekte met een hoge graad van besmettelijkheid (zoals difterie, tyfus en paratyfus, epidemische hersenontsteking, hersenvliesontsteking, roodvonk, pokken en polio), moet je  arts contact opnemen met ons diensthoofd Medische kwaliteit of diens afgevaardigde. In gemeenschappelijk overleg bepalen beide artsen de meest geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals chemoprofylaxie en/of het voorschrijven van een periode van arbeidsongeschiktheid, wat dus overeenstemt met het profylactisch verlof.

Je brengt je werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte.

TOP

Formulier

Document

E-services

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.