Als je een ongeval hebt op je werk of op de weg naar of van je werk, moet je dit aangeven bij je werkgever.

Werk je voor de overheidssector? Dan zijn wij in de meeste gevallen de medische partner van je werkgever. Als je werkgever op ons beroep doet, sta je dus onder ons medisch toezicht en zullen wij je dossier behandelen.

  • De besturen van de federale overheid (FOD en POD), de departementen van de gemeenschappen/gewesten en de lokale besturen doen in principe op ons beroep.
  • Instellingen van openbaar nut of autonome overheidsbedrijven (dus organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid) doen niet altijd op ons beroep. Vraag het na bij je personeelsdienst.

Voor sommige specifieke groepen ambtenaren zullen wij ook de medische kosten en verplaatsingskosten (terug)betalen die voortvloeien uit het arbeidsongeval.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be