​Beroep bij beslissing door je werkgever

Ga je niet akkoord met de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van je werkgever, dan kan je je tot de bevoegde arbeidsrechtbank richten. Daarvoor geldt er een verjaringstermijn van 3 jaar die aanvangt op de datum van de kennisgeving van de beslissing door je  werkgever.

Het gaat hier om de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats. Meer informatie: Arbeidsrechtbanken .


Beroep bij beslissing door Medex

 

Hoe een beroep indienen?

Binnen de dertig kalenderdagen vanaf de datum van de betekening van onze beslissing kan je beroep aantekenen.

Vul het beroepsformulier dat is toegevoegd aan de besluiten van de medische expertise in.

Je overhandigt dit formulier aan de arts die je kiest om je belangen te verdedigen. Deze arts vermeldt zijn identificatiegegevens op het beroepsformulier en voegt er een uitgebreid medisch verslag aan toe.

Stuur alles naar:

Medex

Diensthoofd Evaluatie lichamelijke schade

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

 

Beroepsprocedure

Ons diensthoofd Medische kwaliteit (of diens afgevaardigde) zal op basis van het medisch verslag een eindbeslissing nemen.

De eindbeslissing gebeurt op basis van de beschikbare stukken of na een nieuw medisch onderzoek  door onze arts.

Wij versturen onze eindbeslissing naar jou en naar je werkgever.

Als je het niet eens bent met de eindbeslissing kan je je nog richten tot de  arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats.

Meer informatie: Arbeidsrechtbanken 

Dit moet binnen een termijn van 3 jaar vanaf de verzendingsdatum van de eindbeslissing.

TOP

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)