Beroep bij beslissing door je werkgever

Ga je niet akkoord met de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van je werkgever, dan kan je je tot de bevoegde arbeidsrechtbank richten. Daarvoor geldt er een verjaringstermijn van 3 jaar die aanvangt op de datum van de kennisgeving van de beslissing door je  werkgever.

Het gaat hier om de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats. Meer informatie: Arbeidsrechtbanken .


Verzoek tot herziening of een BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN de Medex-beslissing

Opgelet: het gaat hier over een interne procedure. Je bent niet verplicht om deze procedure te doorlopen. Je kan je ook rechtstreeks richten tot de arbeidsrechtbank, indien je dit wenst.

Hoe indienen?

Binnen de dertig kalenderdagen vanaf de datum van de betekening van onze beslissing kan je een verzoek tot herzieining indienen of een bezwaar aantekenen tegen de Medex-beslissing .

Vul het bezwaarschrift in dat is toegevoegd aan de besluiten van de medische expertise.

Je overhandigt dit bezwaarschrift aan de arts die je kiest om je belangen te verdedigen. Deze arts vermeldt zijn identificatiegegevens op het bezwaarschrift en voegt er een uitgebreid medisch verslag aan toe.

Stuur alles naar:

Medex

Diensthoofd Evaluatie lichamelijke schade

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

 

Bezwaarprocedure

Ons diensthoofd Medische kwaliteit (of diens afgevaardigde) zal op basis van het medisch verslag een eindbeslissing nemen.

De eindbeslissing gebeurt op basis van de beschikbare stukken of na een nieuw medisch onderzoek  door onze arts.

Wij versturen onze eindbeslissing naar jou en naar je werkgever.

Als je het niet eens bent met de eindbeslissing kan je je nog richten tot de  arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van je woonplaats.

Meer informatie: Arbeidsrechtbanken 

Dit moet binnen een termijn van 3 jaar vanaf de verzendingsdatum van de eindbeslissing.

TOP

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)