Hoe dien je een aangifte in?

Als slachtoffer van een arbeidsongeval moet je altijd aangifte doen.

Hoe?

 • Vul de rubrieken II en III  van het standaardformulier in: Aangifte arbeidsongeval – Publiek sector (vroeger bekend als het 'model A’, zie het nieuws van 15/5/2024). Dit formulier bevat vragen over je arbeidsongeval.
 • Een medisch attest van eerste vaststelling (vroeger bekend als het 'model B') moet bij de aangifte van een arbeidsongeval worden bijgevoegd zodra het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt of kan veroorzaken, zelfs als dit beperkt blijft tot één dag. Het vervult een dubbele functie: de afwezigheden van het slachtoffer dekken en de eerste vaststellingen van de letsels vastleggen.

Er is geen specifiek model meer: elk medisch attest kan worden gebruikt als medisch certificaat van eerste vaststelling, zolang het de volgende informatie bevat:

 • de naam, voornaam en het adres van de arts;
 • de naam, voornaam en het adres van het slachtoffer;
 • de datum van het ongeval;
 • de aard en de plaats van de letsels;
 • de gevolgen van de letsels;
 • de begindatum van de ongeschiktheid en de vermoedelijke duur in aantal dagen;
 • de plaats waar de zorgen werden verleend;
 • de datum en plaats van opmaak van het medisch attest;
 • de handtekening en de stempel van de arts.
 

Bezorg deze documenten (formulier + eventueel medisch attest) zo snel mogelijk aan de dienst die door je werkgever is aangewezen.

Dien je aangifte nooit rechtstreeks in bij ons. Het is immers de dienst die is aangewezen door je werkgever die verantwoordelijk is voor het informeren van Medex als je ongeval wordt erkend als een arbeidsongeval. Als je werkgever twijfelt of er medisch gezien sprake is van een arbeidsongeval, kan hij aan ons vragen om ons uit te spreken over het oorzakelijk verband tussen de opgelopen letsels en het ongeval.


Wie mag een aangifte indienen?

Op zich is het niet verplicht dat je zelf je aangifte indient. Volgende personen mogen dit ook doen:

 • je rechthebbenden (bv. een familielid),
 • je chef of
 • ieder ander belanghebbend persoon.

Wanneer en hoe dient je werkgever de aangifte in bij Medex?

Je werkgever moet je aangifte zo snel mogelijk registreren in Publiato, de online toepassing van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

We worden dan automatisch op de hoogte gebracht dat je werkgever een aangifte over jou heeft ingediend.

Wij kunnen je aangifte pas verwerken als we een beslissing over de erkenning als arbeidsongeval hebben gekregen van je werkgever.

TOP

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.