Wist je dat onze virtuele assistent Meddy je helpt met jouw vragen over medische kosten?

Klik op de groene tekstballon rechts onderaan om je gesprek met Meddy te beginnen.Wanneer wordt het door Medex betaalde bedrag uitbetaald?

Medex neemt zo snel mogelijk een beslissing over de kosten en de terug te betalen bedragen. Het Medex-team geeft de informatie vervolgens door aan de boekhoudafdeling van de federale overheid, die de betaling uitvoert.
Dit hele proces duurt momenteel gemiddeld 4 maanden voor een standaardaanvraag, vanaf de ontvangst van je kosten (1 maand voor behandelingen waarvoor voorafgaande toestemming nodig is). Indien de ingediende documenten niet in orde zijn, kan deze termijn verlengd worden .

Met het oog op de huidige verwerkingstermijnen raden we je het volgende aan :

 • Vraag jouw zorgverlener of ziekenhuis om Medex rechtstreeks te factureren (dit voorkomt dat je het soms hoge factuurbedrag moet voorschieten); 
 • Of: dien een aangifte in bij jouw mutualiteit voor vergoeding van het wettelijke gedeelte.
   

Hoe kan ik bijdragen aan een snellere behandeling?

We nodigen je uit onze brochure en de informatie op onze website aandachtig te lezen om je aanvraag met alle nodige bijlagen in te dienen.
Wij doen ons uiterste best om deze verwerkingstijd te verkorten. Het team is momenteel bezig met het opleiden van versterking.

 Wij komen enkel tussen voor kosten die verband houden met medische verzorging na een arbeidsongeval.
 


Alleen medische kosten die nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van het arbeidsongeval worden (terug)betaald.

Wij komen alleen tussen in verplaatsingskosten voor een behandeling, opname, … als die door ons werd aanvaard/betaald.
Indien verplaatsingskosten met de auto ingebracht kunnen worden dan is dit aan volgend tarief:

 • 0,4171 €/km vanaf 01/01/2024
 • 0,4090 €/km voor verplaatsingen tot en met 31/12/2023
   

Brochure

 
 • Hoe moet je kosten en bijlagen bij ons indienen?
 • Wanneer dien je je kosten bij ons in?
 • Wat betalen we en wat betalen we niet?


Lees het allemaal in onze brochure "Medische kosten na een arbeidsongeval?". Je vindt er ook een overzicht van de meest frequente kosten en per kost hoeveel we betalen en wat je allemaal moet doen om in orde te zijn met je terugbetalingsaanvraag (bv. moet je al dan niet vooraf ons akkoord vragen).

 


Voor welke personeelsleden betalen wij?

Wij betalen kosten door een arbeidsongeval voor personeelsleden van ondermeer:

 • FOD’s en POD’s;

 • Diensten van de Vlaamse Overheid;

 • Diensten van de Fédération Wallonie-Bruxelles;

 • Diensten van de Service public de Wallonie;

 • Diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 • Onderwijssector: onderwijs georganiseerd door de gemeenschappen of gemeenschapscommissies, gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en diensten voor school- en beroepsoriëntering;

 • Raad van State;

 • Rechterlijke macht;

 • Rekenhof;

 • Comité P en

 • Comité I.

Dit zijn overheidsdiensten waarop het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector van toepassing is.

Kijk na  voordat u uw kosten indient of Medex wel tussenkomt. Raadpleeg uw personeelsdienst in geval van twijfel. 


Voor welke personeelsleden betalen wij niet?

Wij betalen geen medische kosten en verplaatsingskosten voor personeelsleden van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en lokale besturen.

Als je werkt voor zo’n werkgever, moet je de richtlijnen van je werkgever volgen. Je mag in dat geval je rekeningen of kostennota’s niet naar ons sturen.

De instellingen van openbaar nut die je facturen ter advies naar ons doorsturen worden bij een negatief advies op de hoogte gebracht. Je wordt dan via je werkgever op de hoogte gebracht van het negatief advies en je kan dan via jouw werkgever bezwaar aantekenen tegen ons advies.

TOP

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Heb je een vraag over medische kosten? Stel ze aan Meddy, onze virtuele assistent! 

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)