Een beroepsziekte is een ziekte die veroorzaakt wordt door het uitoefenen van je beroep. Niet iedere ziekte die je op het werk oploopt, is een beroepsziekte.

Onder Wanneer heb je recht op een vergoeding? kan je zien of je in aanmerking komt om je ziekte te laten erkennen als beroepsziekte.

Als je denkt dat je lijdt aan een beroepsziekte, moet je een aagifte indienen bij je werkgever. Werk je voor de overheidssector? Dan zijn wij in sommige gevallen de medische partner van je werkgever. Wij zijn de medische partner in geval van beroepsziekten voor:

  • besturen van de federale overheid (FOD en POD);
  • departementen van de gemeenschappen en gewesten;
  • Federale Politie;
  • lokale besturen (indien je een beroepsziekte hebt opgelopen vóór 01/01/1987);
  • sommige instellingen van openbaar nut (vraag het na bij je personeelsdienst).

Als je werkgever op ons beroep doet, sta je dus onder ons medisch toezicht en zullen wij je dossier behandelen.

Val je buiten de bevoegdheid van Medex, vraag dan aan je personeelsdienst welke medische dienst verantwoordelijk is.
Voor de lokale besturen is Fedris verantwoordelijk.

Voor sommige specifieke groepen ambtenaren zullen wij ook de medische kosten en verplaatsingskosten (terug)betalen die voortvloeien uit de beroepsziekte. 

 

NUTTIGE LINKEN

Federaal agentschap voor beroepsrisico's | (fedris.be)

FAQ COVID-19 | Federaal agentschap voor beroepsrisico's (fedris.be)

Medische centra Medex | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Afwezigheden wegens ziekte, … voor federale ambtenaren | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Afwezigheden door ziekte, … voor niet-federale ambtenaren | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Lijsten van ziekten | Federaal agentschap voor beroepsrisico's (fedris.be)

 

E-services

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 augustus 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.