Als je denkt dat je lijdt aan een beroepsziekte, moet je dit aangeven bij je werkgever.

Werk je voor de overheidssector? Dan zijn wij soms de medische partner van je werkgever.

Als je werkgever op ons beroep doet, sta je dus onder ons medisch toezicht en zullen wij je dossier behandelen.

  • De besturen van de federale overheid (FOD en POD), de departementen van de gemeenschappen/gewesten en de Federale Politie doen op ons beroep.
  • Instellingen van openbaar nut doen niet altijd op ons beroep. Vraag het na bij je personeelsdienst.
  • Wij zijn de medische partner voor beroepsziekten voor lokale besturen als je de beroepsziekte hebt opgelopen vóór 01/01/1987.

Voor sommige specifieke groepen ambtenaren zullen wij ook de medische kosten en verplaatsingskosten (terug)betalen die voortvloeien uit de beroepsziekte. 

 

Formulier

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be