Als jouw beroepsziekte is afgesloten met een blijvende arbeidsongeschiktheid kan je werkgever ons op elk moment vragen je opnieuw te onderzoeken.

Wij zullen je dan oproepen voor een medisch onderzoek.

Wij delen onze besluiten aan jou en je werkgever mee. Opgelet, onze besluiten zijn louter adviserend en je kan er dus niet tegen in beroep gaan.

Tijdens deze expertise oordelen wij over je medische toestand. Ofwel is je toestand:

  • ongewijzigd;
  • verergerd (je kan een herzieningsaanvraag indienen bij je werkgever)
  • verbeterd, meer bepaald de invloed van de restletsels op de arbeidscapaciteit is verminderd (je werkgever dient een herzieningsaanvraag bij ons in).

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)