Hoe kan ik de medische conclusies van medex betwisten?

Of : De zaak voorleggen aan de Arbeidsrechtbank


Als je het niet eens bent met de medische bevindingen, kun je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank in je plaatselijk gerechtelijk arrondissement. Voor meer informatie: Arbeidsrechtbanken.

Dit moet gebeuren binnen 3 jaar na kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling (art. 20 van de wet van 3 juli 1967).
 
Als je beslist om je zaak voor de arbeidsrechtbank te brengen, moet je actie gericht zijn tegen je werkgever, en niet tegen Medex of de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (art. 19 van de wet van 3 juli 1967).
In dit geval moet Medex op de hoogte gehouden worden zodat de lopende procedures stopgezet kunnen worden en de zaak overgelaten wordt aan de rechtbank.
Zodra het definitieve vonnis geveld is, zal Medex zijn medische conclusies aanpassen.
 

Ofwel : Via de interne procedure

Indien je het niet eens bent met onze medische conclusies, kun je binnen 30 kalenderdagen beroep aantekenen.

Je dient het bezwaarformulier in te vullen dat toegevoegd is bij de conclusies van de medisch deskundige.

Je moet dit formulier vervolgens overhandigen aan de arts die je gekozen hebt om jouw belangen te verdedigen. Hij moet zijn professionele identificatiegegevens vermelden en een gedetailleerd medisch verslag bijvoegen (de klacht moet gestaafd worden).

Stuur deze documenten naar:

Medex - Diensthoofd Afdeling Beoordeling Letselschade

Galileelaan 5 bus 2

1210 Brussel

Het diensthoofd van de Afdeling Medische Kwaliteit (of zijn afgevaardigde) zal de uiteindelijke beslissing nemen op basis van het gedetailleerde medische verslag dat je ons opgestuurd hebt.

De uiteindelijke conclusies worden getrokken op basis van de documenten in jouw dossier of, indien nodig, na een bijkomend onderzoek door onze arts.

De eindconclusies worden aan jou en je werkgever meegedeeld.

Als je het nog steeds niet eens bent met deze nieuwe medische conclusies, blijft alleen de Arbeidsrechtbank bevoegd om een uitspraak te doen over het geschil.

TOP

 

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.