Wij zijn alleen bevoegd voor de dossiers beroepsziekten van de Federale Politie; dus niet voor de politiezones.

De procedure is gelijkaardig aan de procedure die bestaat voor arbeidsongevallen:

Procedure arbeidsongevallen voor de Federale politie en de politiezones

 

 

 

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
 

   

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be