Wij zijn alleen bevoegd voor de dossiers beroepsziekten van de Federale Politie; dus niet voor de politiezones.

De procedure is gelijkaardig aan de procedure die bestaat voor arbeidsongevallen:

Procedure arbeidsongevallen voor de Federale politie en de politiezones

 

 

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)