Je zal door ons worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek, ofwel in ons medisch centrum voor beroepsziekten (Antwerpen of Namen), ofwel bij Fedris. Regelmatig doen wij immers beroep op Fedris voor technisch advies in de uitvoering van onze opdracht.

Neem al de noodzakelijke documenten (kopieën van medische verslagen, radiografieën, …) mee naar het medisch onderzoek bij Medex of bij Fedris.

Als je je niet kan verplaatsen, kan je vragen of onze arts je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzoekt. Daartoe moet je een medisch attest versturen naar ons medisch centrum dat je dossier beheert.

Dit medisch attest wordt opgesteld door je behandelend arts en toont aan dat je je onmogelijk kan verplaatsen naar ons medisch centrum.

Als je beroepsziekte niet kan afgesloten worden na het eerste medisch onderzoek kan je opnieuw worden opgeroepen door onze arts. Onze arts kan eventueel bijkomende onderzoeken laten uitvoeren door een specialist van zijn keuze. Wij betalen de kosten die daaraan zijn verbonden.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)