Wij zullen:

  • oordelen of er al dan niet sprake is van een beroepsziekte;
  • ons uitspreken over het percentage van je blijvende arbeidsongeschiktheid (of over je genezing);
  • de datum bepalen waarop je arbeidsongeschiktheid een blijvend karakter vertoont
  • het percentage van hulp van derden bepalen;
  • nagaan of er een verband bestaat tussen de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (je afwezigheden) en je beroepsziekte.

Als we je dossier kunnen afsluiten, versturen we je de besluiten van onze medische expertise.

Als je geen beroep aantekent, sturen wij onze besluiten op naar je werkgever. Je werkgever handelt je dossier dan verder af. Het is je werkgever die je een rente zal voorstellen en je dossier formeel zal afsluiten. 

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.