Het is je werkgever die een medisch onderzoek om na te gaan of je medisch gezien nog geschikt bent je functie uit te oefenen, moet aanvragen bij ons (meer informatie: Werkgever/vervroegde pensioneringen).

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)