Het is je werkgever die een medisch onderzoek om na te gaan of je medisch gezien nog geschikt bent je functie uit te oefenen, moet aanvragen bij ons (meer informatie: Werkgever/vervroegde pensioneringen).

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
 

   

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be