Oorlogsslachtoffers die fysische en/of psychische schade hebben of hebben geleden, kunnen een herstelpensioen of een vergoedingspensioen aanvragen bij de daartoe bevoegde diensten:

 • Ben je een burgerlijk slachtoffer van WO I, WO II of van gebeurtenissen naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstrijd in Kongo, Rwanda, Burundi?  

Dan kan jij (of een rechthebbende) een herstelpensioen aanvragen bij de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federale Pensioendienst (FPD).

 • Ben je een:
  • politiek gevangene van WO II,
  • militair slachtoffer van WO I, WO II of van gebeurtenissen naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstrijd in Kongo, Rwanda, Burundi of de oorlog in Korea,
  • joods slachtoffer of zigeunerslachtoffer die voor minimum 6 maanden is  gedeporteerd naar Duitsland of door Duitsland bezette gebieden buiten België gedurende WO II?

Dan kan jij (of een rechthebbende) een vergoedingspensioen aanvragen bij de Commissie voor vergoedingspensioenen van de Federale Pensioendienst (FPD).  


Welke dienst doet wat met betrekking tot je pensioensaanvraag?

De FDP oordeelt of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op een vergoeding.

Als je aanvraag wordt aanvaard, kan de FPD ons vragen je te onderzoeken en een medisch advies te geven. Na het medisch onderzoek zullen wij ons gemotiveerd medisch advies overmaken aan de dienst die de opdracht gaf. Mede op basis van ons advies neemt deze dienst een beslissing over het toe te kennen pensioen.


Op medisch onderzoek bij de GGD

Wij zullen je oproepen voor een medisch onderzoek bij een  arts-expert van de GGD in ons medisch centrum uit je regio.

De GGD probeert telkens een onderzoek voor je te plannen binnen de 3 maanden na ontvangst van de opdracht. Je wordt in ieder geval een maand op voorhand op de hoogte gebracht van de afspraak. 

Nadat het medisch centrum je dossier heeft afgehandeld, wordt je dossier voor supervisie door een arts van de dienst Medische Kwaliteit van de GGD overgemaakt aan het hoofdbestuur.

Daarna wordt het gemotiveerd medisch advies verstuurd naar de dienst die de opdracht gaf. Je ontvangt een kopie per post. Het is de dienst die de opdracht gaf die de uiteindelijke beslissing neemt.

 

Enkele weetjes in verband met je verplaatsing voor je medisch onderzoek

 • Als je ons tijdig laat weten dat je je per trein zal verplaatsen, kunnen wij zorgen voor een  reisvordering voor een rit met de NMBS.
 • Als je je niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, zal onze arts-expert je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzoeken. Daarvoor moet je wel een aanvraag indienen bij het medisch centrum waar je werd uitgenodigd. Je aanvraag moet gestaafd zijn door een medisch attest van je behandelend arts.
 • Als onze arts-expert beroep doet op een externe specialist en je niet gedomicilieerd bent in dezelfde stad als het kabinet van deze arts-specialist, krijg je hiervoor een reisvordering voor een rit met de NMBS.

Beroepsprocedure

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de FPD kan je bij hen beroep aantekenen. Zij kunnen ons dan vragen om je opnieuw op te roepen. Dit medisch onderzoek gebeurt niet door een arts-expert van de GGD uit ons medisch centrum uit uw regio, maar je zal dan moeten verschijnen voor een zogenaamde medische beroepskamer.

De rest van de procedure is gelijkaardig met de reeds besproken procedure.

De Nederlandstalige beroepskamers bevinden zich in de medische centra van Gent en Leuven, de Franstalige in de medische centra van Brussel en Luik.


Antwoord op vaak gestelde vragen

Je vindt in onze brochure Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers een  antwoord op ondermeer volgende vragen:

 • Waarom word je onderzocht door de GGD?
 • Wat onderzoekt de GGD?
 • Wie vraagt het medisch onderzoek aan?
 • Wanneer word je opgeroepen voor een medisch onderzoek?
 • Waar vindt het onderzoek plaats?
 • Wat moet je meenemen naar het onderzoek?
 • Wie mag je begeleiden op de dag van het onderzoek?
 • Wanneer maakt de GGD zijn advies over aan de opdrachtgever?
 • Wat moet je doen als je niet akkoord gaat met de beslissing van de FPD?
 • Wat als je medische toestand verergert?

TOP

Wetgeving

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)