Als je niet akkoord gaat met onze beslissing, kan je in beroep gaan bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. Deze instantie zal de beroepsaanvraag onmiddellijk overmaken aan de bevoegde Kamer van de Beroepscommissie. Deze beroepsprocedure is betalend.

Contactgegevens DG Luchtvaart: http://www.etaamb.be/nl/ministerieel-besluit-van-08-mei-2009_n2009014140.html

 

 

Contactgegevens

MEDEX - ECLG

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Medewerker ECLG: 02/524 76 50

Email: eclg-cema@health.fgov.be