Wanneer een medisch onderzoek aanvragen om tijdig je medisch attest te hebben?

Contacteer ons best minstens 45 kalenderdagen vóór de vervaldatum van je huidig medisch attest. Je nieuw medisch attest zal dan verlengd worden vanaf de vervaldatum van je oud medisch attest.

Als je ons later contacteert (minder dan 45 kalenderdagen vóór de vervaldatum van je huidig medisch attest of na deze datum), zal je medisch attest vernieuwd moeten worden. Een nieuw medisch attest is geldig vanaf de datum van het medisch onderzoek.

 

Hoe een afspraak maken?

Formulier

Contact information

MEDEX - ECLG

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Medewerker ECLG: 02/524 76 17 

Email: eclg-cema@health.fgov.be

Fax: 02/524 75 00