Er bestaan 5 soorten certificaten, evenveel als het aantal klassen. Het medisch certificaat is van klasse 1, 2, 3, 4 of LAPL naargelang het een certificaat betreft voor een vergunning in respectievelijk klasse 1, 2, 3, 4 of LAPL. Al de certificaten zijn EASA met uitzondering van het certificaat van klasse 4, dat is een nationaal certificaat.

 


Hoelang is een medisch certificaat geldig?

Als piloot of luchtverkeersleider moet je ervoor zorgen dat je steeds beschikt over een geldig medisch certificaat. Een medisch certificaat wordt nooit afgeleverd zonder een medisch onderzoek.

Je moet erop toezien tijdig de nodige maatregelen te nemen om jouw certificaat te verlengen. Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit eist een geldig medisch certificaat. Dit DG zal nooit een vergunning verlengen zonder geldig medisch certificaat. Bovendien kan je medisch certificaat altijd opgevraagd worden. Houd de vervaldatum van het certificaat dus goed in het oog en maak tijdig een afspraak voor een medisch onderzoek.

De geldigheidsduur van je certificaat is afhankelijk van je leeftijd en je klasse.

 

Klasse   Leeftijd Geldigheidsduur
Certificaat  klasse 1 Single piloot met passagiers <40 1 jaar
≥40 6 maanden
Single piloot zonder passagiers of copiloot  <60 1 jaar
≥60 6 maanden
Certificaat klasse 2 <40 5 jaren
≥40  et <50 2 jaren
≥50 1 jaar
Certificaat klasse 3* <40 2 jaren
≥40 1 jaar
Certificaat klasse 4 <40 5 jaren
≥40 2 jaren
Certificaat klasse LAPL <40 5 jaren
≥40 2 jaren

* De medische onderzoeken Klasse 3 worden niet uitgevoerd door het ECLG.


Wanneer ontvang je je medisch certificaat?

Indien je specifieke onderzoeken moet ondergaan, moet je uiteraard eerst de resultaten van deze onderzoeken afwachten (voor initiële onderzoeken is dit altijd het geval). Dit kan enkele weken duren. Hierna wordt het medisch certificaat opgestuurd met de post.

In andere gevallen krijg je het medisch certificaat onmiddellijk mee op voorwaarde dat je vorige goedkeuring door Medex plaatsvond. Ook als je niet geschikt bent, laat onze arts dat onmiddellijk weten. 


Wat moet je doen als je ziek bent, een lichamelijk letsel hebt of in verwachting bent?

 

Ziekte of lichamelijk letsel

Bij ziekte of letsels, die de vluchtveiligheid zouden kunnen beïnvloeden, kan het medisch certificaat herroepen worden. Je moet het certificaat dan versturen naar het medisch centrum (of de erkende arts) dat het certificaat afleverde.
Om je medisch certificaat opnieuw in het bezit te krijgen, moet je een medisch onderzoek ondergaan in je medisch centrum (of bij je erkende arts).


Als je medisch opnieuw voldoet, krijg je het certificaat opnieuw mee. Je ontvangt ook een bewijs dat je onderzocht werd. Als de arts oordeelt dat je nog werkongeschikt bent, blijft het certificaat geschorst en moet je later nogmaals op medisch onderzoek gaan.

 

Zwangerschap

Van zodra je arts bevestigt dat je zwanger bent, moet je onmiddellijk je certificaat inleveren bij het  medisch centrum (of de erkende arts) dat het certificaat afleverde. Als je gynaecoloog kan aantonen dat je zwangerschap goed verloopt, kan de arts van je medisch centrum je geschikt verklaren om te vliegen tot het einde van je 26ste week zwangerschap.
Na je bevalling moet je dan opnieuw op medisch onderzoek om je certificaat opnieuw te ontvangen.

TOP

 

 

Contactgegevens

MEDEX - ECLG

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Medewerker ECLG: 02/524 76 50

Email: eclg-cema@health.fgov.be