Er bestaan 5 soorten attesten, evenveel als het aantal klassen. Het medisch attest is van klasse 1, 2, 3, 4 of LAPL naargelang het een attest betreft voor een vergunning in respectievelijk klasse 1, 2, 3, 4 of LAPL. Al de attesten zijn EASA met uitzondering van het attest van klasse 4, dat is een nationaal attest.

 


Hoelang is een medisch attest geldig?

Als piloot of luchtverkeersleider moet je ervoor zorgen dat je steeds beschikt over een geldig medisch attest. Een medisch attest wordt nooit afgeleverd zonder een medisch onderzoek.

Je moet erop toezien tijdig de nodige maatregelen te nemen om jouw attest te verlengen. Het directoraat-generaal (DG) Luchtvaart van de FOD Mobiliteit eist een geldig medisch attest. Dit DG zal nooit een vergunning verlengen zonder geldig medisch attest. Bovendien kan je medisch attest altijd opgevraagd worden. Houd de vervaldatum van het attest dus goed in het oog en maak tijdig een afspraak voor een medisch onderzoek.

De geldigheidsduur van je attest is afhankelijk van je leeftijd en je klasse.

 

Klasse   Leeftijd Geldigheidsduur
Attest klasse 1 Single piloot met passagiers <40 1 jaar
≥40 6 maanden
Single piloot zonder passagiers of multipiloot (met of zonder passagiers) <60 1 jaar
≥60 6 maanden
Attest klasse 2 <40 5 jaren
≥40  et <50 2 jaren
≥50 1 jaar
Attest klasse 3 <40 2 jaren
≥40 1 jaar
Attest klasse 4 <40 5 jaren
≥40 2 jaren
Attest klasse LAPL <40 5 jaren
≥40 2 jaren

 


Wanneer ontvang je je medisch attest?

Je krijgt je medisch attest onmiddellijk mee. Ook als je niet geschikt bent, laat onze arts dat onmiddellijk weten.

Als je specifieke onderzoeken moet ondergaan, moet je uiteraard eerst de resultaten van deze onderzoeken afwachten (voor initiële onderzoeken is dit altijd het geval). Van zodra wij de resultaten hebben, laten wij je iets weten.


Wat moet je doen als je ziek bent, een lichamelijk letsel hebt of in verwachting bent?

 

Ziekte of lichamelijk letsel

Van zodra je 21 kalenderdagen werkongeschikt bent wegens ziekte of een lichamelijk letsel is je medisch attest niet meer geldig. Je moet het attest dan versturen naar het medisch centrum (of de erkende arts) dat het attest afleverde.
Om je medisch attest opnieuw in het bezit te krijgen, moet je een medisch onderzoek ondergaan in je medisch centrum (of bij je erkende arts).


Als je medisch opnieuw voldoet, krijg je het attest opnieuw mee. Je ontvangt ook een bewijs dat je onderzocht werd. Als de arts oordeelt dat je nog werkongeschikt bent, blijft het attest geschorst en moet je later nogmaals op medisch onderzoek gaan.

 

Zwangerschap

Van zodra je arts bevestigt dat je zwanger bent, moet je onmiddellijk je attest inleveren bij het  medisch centrum (of de erkende arts) dat het attest afleverde. Als je gynaecoloog kan aantonen dat je zwangerschap goed verloopt, kan de arts van je medisch centrum je geschikt verklaren om te vliegen tot het einde van je 26ste week zwangerschap.
Na je bevalling moet je dan opnieuw op medisch onderzoek om je attest opnieuw te ontvangen.

TOP

 

 

Contact information

MEDEX - ECLG

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Medewerker ECLG: 02/524 76 17 

Email: eclg-cema@health.fgov.be

Fax: 02/524 75 00