Opgelet, vanaf 17 januari 2022 kan Medex geen medische keuringen voor binnenschippers meer uitvoeren.

Een recente Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart bepaalt dat de gewesten vanaf 17 januari 2022 de artsen moeten erkennen die de medische keuringen van binnenschippers mogen uitvoeren.

Voor het Vlaams gewest verwijzen we naar de informatie op de website van De Vlaamse Waterweg: VisuRIS - Medische verklaring

In het Waals gewest kunnen de medische certificaten uitgegeven na 17 januari 2022 worden afgeleverd door iedere arts die beschikt over een RIZIV-nummer.

 

KB van 13/12/1998LOI - WET (fgov.be)

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)