Opgelet, vanaf 17 januari 2022 kan Medex geen medische keuringen voor binnenschippers meer uitvoeren.

Een recente Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart bepaalt dat de gewesten vanaf 17 januari 2022 de artsen moeten erkennen die de medische keuringen van binnenschippers mogen uitvoeren.

Voor het Vlaams gewest verwijzen we naar de informatie op de website van De Vlaamse Waterweg: https://www.visuris.be/Certificatenenbekwaamheidsbewijzen?KL=nl.

Het Waals gewest heeft in het kader van de nieuwe reglementering inzake beroepskwalificaties beslist een erkenning toe te kennen aan alle artsen die beschikken over een RIZIV-nummer.  Het medisch certificaat dat werd afgeleverd door Medex uiterlijk op 14/01/2022 zal door de diensten van het Waals gewest worden aanvaard gedurende de geldigheidsduur van het certificaat, die drie maanden bedraagt conform de Europese regels.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be