De procedures die van toepassing zijn op het overheidspersoneel vind je terug onder het thema Arbeidsongevallen.

Deze sectie is specifiek bestemd voor de personeelsdiensten die instaan voor het beheer van een dossier arbeidsongevallen en bevat meer ‘technische’ informatie.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be