Onze beslissing wordt per e-Box aan de werkgever meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

  • ontvangst van het akkoord van het slachtoffer;
  • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen ;
  • afloop van een eventuele beroepsprocedure.

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)