Onze beslissing wordt per e-Box aan de werkgever meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

  • ontvangst van het akkoord van het slachtoffer;
  • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen ;
  • afloop van een eventuele beroepsprocedure.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be