Het slachtoffer (of ieder ander belanghebbende) stuurt zijn herzieningsaanvraag en al de medische verantwoordingsstukken naar de werkgever. De werkgever maakt dan alles over aan onze dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be