Sinds 01/01/2014 moeten de arbeidsongevallen van personeelsleden van de publieke sector die onderworpen zijn aan de wet van 03/07/1967 elektronisch worden aangegeven aan Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Dit via een online toepassing: Publiato. Deze tool werd in het leven geroepen om aan Europa te kunnen rapporteren over arbeidsongevallen in België.

De databank van Medex is gekoppeld aan Publiato. De communicatie rond dossiers arbeidsongevallen van een werkgever naar ons gebeurt dan ook via Publiato.

De werkgever (of eventueel een mandataris zoals een verzekeraar) registreert de aangifte van het arbeidsongeval zo snel mogelijk in Publiato. Deze aangifte wordt dan automatisch naar ons doorgestuurd (uiteraard alleen voor werkgevers die op ons beroep doen voor de medische afhandeling van hun dossiers arbeidsongevallen).

Een gelijkaardige werkwijze geldt voor de beslissing over de ontvankelijkheid van het ongeval als arbeidsongeval. De werkgever geeft de zogenaamde juridische beslissing ook door via Publiato. Eventueel kan hij voor deze taak een mandataris aanduiden, maar het is de beslissing van de werkgever en dus niet deze van de mandataris die ingevoerd wordt. Er moet op zijn minst overleg geweest zijn tussen beide partijen.

De werkgever (of mandataris) geeft de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid in Publiato in. Ook de uiteindelijke beslissing van het ongeval (de zogenaamde regeling van het ongeval bij het afsluiten van het dossier) registreert de werkgever in Publiato. Wij worden daarvan automatisch op de hoogte gesteld. Het is van belang dat wij zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden van de afsluiting van het dossier. Dit is van belang voor afwezigheden die we ontvangen na de consolidatiedatum, in het kader van een eventuele herziening van het arbeidsongeval en voor de eventuele tussenkomst in de medische kosten (voor personeelsleden van werkgevers waarop het KB van 24/01/1969 over arbeidsongevallen in de overheidssector van toepassing is).

Ook de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid moeten in Publiato geregistreerd worden. Voor dit gedeelte moeten de werkgevers die op ons beroep doen voor het beheer van arbeidsongevallen niets doen. Mits wij op de hoogte moeten zijn van al de afwezigheidsperiodes, zullen wij deze informatie registreren in Publiato. Wij willen onderlijnen dat wij op de hoogte moeten zijn van al de afwezigheidsperiodes, dus ook voor ongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 kalenderdagen.

Meer informatie over:

Je vindt hier ondermeer handleidingen, brochures en meer technische informatie terug omtrent Publiato.

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)