In onderstaande brochure vind je wat meer uitleg over onze rol bij het beheer van dossiers arbeidsongevallen.

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen in de publieke sector.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be