Onze beslissing wordt per post aan de werkgever (de specifieke dienst die bevoegd is binnen de organisatie om dossiers beroepsziekten te beheren) meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

  • ontvangst van het akkoord van het slachtoffer;
  • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen;
  • afloop van een eventuele beroepsprocedure.

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)