Onze beslissing wordt per post aan de werkgever (de specifieke dienst die bevoegd is binnen de organisatie om dossiers beroepsziekten te beheren) meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

  • ontvangst van het akkoord van het slachtoffer;
  • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen;
  • afloop van een eventuele beroepsprocedure.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be