Als de beroepsziekte van het slachtoffer is afgesloten met een blijvende arbeidsongeschiktheid kan je als werkgever ons op elk moment vragen het slachtoffer opnieuw te onderzoeken. Je vraagt dit aan bij de dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be