Het slachtoffer dient alle documenten in bij de werkgever (de specifieke dienst die bevoegd is binnen de organisatie om dossiers beroepsziekten te beheren).

De werkgever maakt de aangifte (formulieren Aangifte beroepsziekte – Model BZ1 en Doktersattest – Model BZ2) zo snel mogelijk over aan onze dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

Formulier

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be