De procedures die van toepassing zijn op het overheidspersoneel vind je terug onder het thema Vervroegde pensioneringen.

Deze sectie is specifiek bestemd voor de personeelsdiensten die instaan voor het beheer van een dossier vervroegde pensionering en bevat meer ‘technische’ informatie.

 

Formulier

Wetgeving

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Cel Pensioenen

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex_pc@health.fgov.be