De aanvraag voor een onderzoek door de pensioencommissie gebeurt door de werkgever (de specifieke dienst die bevoegd is binnen de organisatie om dossiers pensioenen te beheren) via het formulier Aanvraag onderzoek pensioen.

De werkgever kan ons vanaf de eerste dag disponibiliteit (of van zodra het ziektekapitaal is opgebruikt) vragen na te gaan of een personeelslid medisch gezien nog geschikt is zijn functie uit te oefenen.

Formulier

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Cel Pensioenen

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex_pc@health.fgov.be