Dankzij de technologische en wetenschappelijke evolutie kan men in de ziekenhuissector gebruik maken van gespecialiseerde apparatuur. De kostprijs ervan kan hoog oplopen. Ook het personeel dat dergelijke instrumenten hanteert en de resultaten ervan interpreteert, is vaak erg gespecialiseerd en dus duur. Dankzij de wet werd het mogelijk om de oprichting, exploitatie en subsidiëring van medisch-technische diensten te beperken of te reglementeren.

 

Erkenning medisch-technische diensten

Tot nog toe werden er op basis van de ziekenhuiswet erkenningsnormen uitgevaardigd voor de volgende medische diensten

- dienst voor medische beeldvorming met een CT-scanner

- centra voor menselijke erfelijkheid

- dienst met een magnetische resonantie tomograaf (NMR)

- diensten voor radiotherapie

- centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie

- diensten nucleaire geneeskunde met een PET-scanner

- transplantatiecentra

- brandwondencentra

Die normen kunnen voorschriften opleggen inzake de infrastructuur of het aantal opnames binnen een ziekenhuis. Beantwoordt een ziekenhuis aan die normen, dan kan het groen licht krijgen voor de financiering van een bepaald instrument of voor de aanwerving van gespecialiseerd personeel. Instellingen kunnen in sommige omstandigheden ook samenwerken met andere instellingen om aan bepaalde normen te voldoen.

Vlaanderen:
Een overzicht van de erkende medisch-technische diensten in Vlaanderen vindt u hier. 

Controle, kwaliteit en evaluatie

Vlaanderen:
De controle van de medisch-technische diensten is onderdeel van de inspecties en audits van ziekenhuizen.

Waalse Gewest:
Voor de medisch-technische diensten die worden uitgevoerd in de ziekenhuizen op het Waalse grondgebied (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) en in de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne) gelden dezelfde erkenningsverplichtingen als voor alle andere delen van het ziekenhuis.


Voor het Waalse Gewest en de 4 Franstalige universitaire ziekenhuizen (St Luc Woluwé, Erasmus, Luik en Mont-Godinne), bezoek de portaal "Action Sociale et Santé en Wallonie".


Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De normen worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectiedienst en de dienst gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Verder zijn er controles bij een wijziging van het aantal bedden, een wijziging van de beheerder, een wijziging binnen de vzw zoals de naam van de vzw, het adres of de vestiging.

* zie Woordenlijst