Goede praktijken voor verpleegkundigen. Op deze pagina vind je een database met gevalideerde meetinstrumenten die nuttig zijn in de uitoefening van het verpleegkundig beroep.

Als verpleegkundige wil je doeltreffende zorg toedienen. Daarom is het nodig om te beschikken over gevalideerde tools waarop je je kan baseren.  Zo trek je geen verkeerde conclusies over de patiënt en kan je ook vermijden sommige inlichtingen kwijt te spelen.

In de jaren 2007 tot 2010 werd een database met meetinstrumenten samengesteld door de U-Gent en de UCL.  Deze meetinstrumenten en guidelines werden gevalideerd aan de hand van een literatuurstudie.

Elke guideline werd aan de hand van gestandaardiseerde tools beoordeeld op haar methodologische en wetenschappelijke kwaliteit. Er werd gekozen om 4 tools te gebruiken, namelijk de grids van AGREE, Grilli, Shaynefelt en Cluzeau. Elke guideline werd aan de hand van de 4 tools geëvalueerd.

Klik op het thema dat jou interesseert om toegang te krijgen tot de betreffende schalen en guidelines.

Functioneel domein

Fysiologisch domein

Psychosociaal domein

Borstvoeding

Cognitief functioneren 

Communicatie en revalidatie

Functioneel,
mentaal en psychosociaal evaluatie

Decubitusrisico 

Depressie
Kwaliteit van leven Incontinentie en continentie  Zelfzorg
Nausea en braken Mondstatus  

Slikfunctie

Neurologische zorg  
Vallen en mobiliteit Ontwenningsverschijnselen bij pasgeboren  

Vermoeidheid

Sedatie  
Voeding en ondervoeding Verwardheid  
  Wondzorg