De kwaliteit van de binnenlucht heeft een directe invloed op de gezondheid. De lucht die we inademen in gesloten ruimten kan nog meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Wereldwijd werden in 2016 3,8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan een slechte binnenluchtkwaliteit.

Vandaag de dag worden emissiedrempels opgelegd voor de belangrijkste verontreinigende stoffen in de buitenlucht en worden hun emissieniveaus continu gemeten. Dat geldt echter niet voor de binnenlucht, terwijl we toch meer dan 85% van onze tijd in gesloten ruimten doorbrengen.

We stellen vast dat  de binnenlucht vervuild is, en de verontreinigende stoffen in de binnenlucht hebben een negatieve impact op de gezondheid. Slechte luchtkwaliteit kan ook de gezonde levensverwachting verminderen.

De recente COVID-19-pandemie maakte duidelijk dat de binnenlucht besmet kan zijn met micro-organismen, bacteriën en virussen. We hebben ook geleerd dat ventilatie de verspreiding van deze bio-verontreinigende stoffen kan inperken. Een goede binnenluchtkwaliteit kan ook de lading van chemische verontreinigingen verminderen.

In dit perspectief zijn verluchten, ventileren maar ook zuiveren van de lucht essentiële handelingen. Het belang van elk van deze stappen wordt uitgelegd in de video van de FOD Werkgelegenheid .  
 De uitvoering van deze aanbevelingen moet voorkomen dat bedrijven, winkels en alle andere voor het publiek toegankelijke werk- en leefruimten gesloten moeten worden bij een nieuwe  pandemie of gezondheidscrisis.
 
Binnenkort normen voor binnenluchtkwaliteit?

De vaststelling van normen voor binnenluchtkwaliteit vormt de kern van het EU-actieplan "Nulverontreiniging van lucht, water en bodem" (zero pollution). Het voorziet in oplossingen om te komen totgifvrije gebouwen en streeft naar een halvering van het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling.

Heeft u meer informatie nodig?