Indien u meent dat onze beslissing onjuist is of dat we volgens u de vastgestelde juridische procedure niet hebben nageleefd, kan u beroep aantekenen bij de federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

U heeft 60 dagen de tijd om beroep aan te tekenen, ofwel vanaf het ogenblik dat u ons negatief of gedeeltelijk positief antwoord heeft gekregen, ofwel omdat we het positief antwoord niet hebben uitgevoerd. Indien we niet op uw aanvraag hebben gereageerd binnen een termijn van 30 dagen (of 45 dagen indien het om een verlenging gaat), kunt u om het even wanneer beroep aantekenen.

De Commissie heeft 30 dagen de tijd om een uitspraak te doen, een termijn die kan worden verlengd tot 45 dagen indien de aanvraag complex is.  

Contactgegevens Beroepscommissie:

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie
FOD Binnenlandse Zaken
Ter attentie van Frankie Schram
Secretaris
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Tel: 02/ 518 20 97 - 02/ 518 20 73
Fax: 02/ 518 25 97
E-mail:Frankie.Schram@rrn.fgov.be

Website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/toegang-tot-milieu-informatie/inleiding/ (met o.a. alle beslissingen en adviezen)