Hoe beïnvloedt het milieu uw gezondheid? Die problematiek krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Daar zijn twee verklaringen voor. Er is de toename van het aantal chemische stoffen waaraan de mens blootgesteld wordt. Het steeds stijgende aandeel van het autoverkeer in de milieuvervuiling vormt de tweede verklaring.

Op internationaal niveau heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als eerste alarm geslagen. De Europese Commissie volgt op de voet met een actieplan 2004-2010 rond het thema ‘milieu en gezondheid’.

België van zijn kant heeft, met de medewerking van het DG Leefmilieu, een nationaal actieplan ‘milieu – gezondheid’ uitgewerkt, afgekort: het NEHAP (National Environmental Health Action Plan). Dit plan bevat een reeks heel concrete aanbevelingen.

De website van NEHAP: www.nehap.be