2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

 • 23/11/15 - 31/05/16:
  Openbare raadpleging over het Ontwerp van Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Meer informatie: www.leefmilieu.brussels

 • 1/06/15 – 8/01/16:
  Openbare raadpleging over de ontwerpen van beheersplannen van overstromingsrisico’s en de ontwerpen van beheersplan per stroomgebiedsdistrict (Wallonië)
  Meer informatie: http://environnement.wallonie.be/ (FR)

 • 10/09/15 - 24/10/15
  Openbare raadpleging over een NATURA 2000-GEBIED (SBZ III) : bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest. Van 10 september tot 24 oktober 2015.
  Meer informatie: Leefmilieu Brussels

 • 25/05/15 – 31/07/15:
  Openbare raadpleging over het geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energieplan (Brussel)
  Meer informatie: www.leefmilieu.brussels/onderzoek-luchtklimaat

 • 13/05/15 –15/07/15:
  Openbare raadpleging over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren
  Meer informatie: www.consult-leefmilieu.be

 • 02/02/15 – 23/02/15:
  Openbare raadpleging over VLAREM-trein 2015 en wijzigingsbesluit VLAREM III (Vlaanderen)
  Meer informatie: http://www.lne.be/themas/vergunningen

2014:

 • 09/07/2014 – 08/01/2015:
  Openbare raadpleging over de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 (Vlaanderen)
  Meer informatie: www.volvanwater.be

 • 1/08/14 – 30/09/14:
  Openbare raadpleging over het voorontwerp van het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan (Vlaanderen)
  Meer informatie: www.lne.be

 • 15/04/2014 – 15/06/2014:
  Openbare raadpleging over het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren
  Meer informatie: www.consult-leefmilieu.be

 • 17/02/2014 – 18/04/2014:
  Openbare raadpleging over het Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering
  Meer informatie : www.klimaat.be

2013: